Đĩa sọc xanh – Gốm Sài Gòn

Đĩa sọc xanh

30,000

Kích thước:
Cao 3 cm x Đường kính: 15.5 cm