Chum sành 5 lít – Gốm Sài Gòn

Chum sành 5 lít

450,000

Kích thước:
Cao 26 x Cao 20 cm

Danh mục: