Chậu giả cổ C002 – Gốm Sài Gòn

Chậu giả cổ C002

150,000

Kích thước:
Ngang: 15 cm x Cao: 14 cm