Chậu giả cổ C013 – Gốm Sài Gòn

Chậu giả cổ C013

150,000

Kích thước:
Ngang: 20 cm x Chiều cao: 22 cm