Chậu giả cổ C012 – Gốm Sài Gòn

Chậu giả cổ C012

150,000

Kích thước:
Đường kính: 15 cm x Cao 16 cm