Chậu giả cổ C010 – Gốm Sài Gòn

Chậu giả cổ C010

150,000

Kích thước:
Đường kính: 20 cm x Chiều cao: 12 cm