Chậu cây có quai – Gốm Sài Gòn

Chậu cây có quai

500,000

Kích thước:
Đường kính (chưa tính quai): 30 cm
Đường kính (bao gồm quai): 40 cm
Chiều cao: 35 cm

Hết hàng