Chậu cá C003 – Gốm Sài Gòn

Chậu cá C003

350,000

Kích thước:
Đuòng kính 30 cm x Chiều cao 11 cm

Hết hàng